fbpx
Obout brusle a vyrazit

Wellness

Wellness

je pojem, který není široké veřejnosti příliš znám. Respektive chápe se většinou jen jako odpočinek či relaxace ve vířivce či jiné lázeňské proceduře. Hotely nabízejí wellness, lázně nabízejí wellness pobyty, některá fitcentra se nazývají wellness centra, což má od odpočinku poměrně daleko….a obyčejný člověk je zmaten. Pojďme si to objasnit.

Co je wellness? Odborníci se snažili zvýšit resp. udržet dobrou fyzickou zdatnost u jedinců, kteří se sportu nevěnují na profi úrovni. V čele s dr.Cooperem vymysleli pro toto úsilí název Well-being a Fit-ness, následně došlo ke spojení oněch dvou slov ve wellness. Tento specialista formuloval základní  podmínky fyzických aktivit, včetně racionální stravy, které publikoval v USA již v roce 1982 pod názvem The Aerobic Program for Total Well-Being.

Hlavním cílem této aktivity je v podstatě dosáhnout toho, aby se člověk cítil dobře a fit, j e v dobré fyzické kondici  a těšil se pevnému zdraví. Jednoduše řečeno je to zdraví způsob života, kde je vyvážena kultura těla, duše i mysli. Nejedná se však o nějakou záležitost ohraničenou časem. Nejde o způsob života po dobu jednoho měsíce či dvou ani roku či let pět. Jedná se o stálý životní styl, dalo by se říci, že se jedná o životní filozofii.

Takže: jaký je rozdíl mezi wellness centrem a fitcentrem? Hlavním rozlišovacím prvkem je míra hodnocení intenzity zátěžového stresu, který aktivita vyvolává. Jakmile aktivita překročí hranici a stane se z ní stresová záležitost, přestává být zdravá. Rekreační čili wellness aktivita by neměla nutit organismus k delší než 24 hodinové regeneraci, pak přestává být aktivitou v rámci wellness. Zátěž by se měla pohybovat do 70% maximální tělesné zátěže, v délce většinou kolem 60-ti minut. Překročí-li zátěž hranici 70%, pak se již nejedná o wellness aktivitu, ale o fitness. Wellness aktivity není nutné provádět denně. Ale jak již bylo řečeno, nejedná se o pouze o cvičení nebo rochnění se ve vířivkách, jedná se o životní styl. Jak říká Vladimír Klescht, můj učitel:  Wellness je komplexní životní styl představující preventivní snahu o udržení vysoké úrovně fyzického i duševního zdraví a tím i životní pohody.

Všimněte si v této definici slůvka PREVENTIVNÍ. Je dokázané, že náklady na udržení si zdraví a na prevenci proti nemocem jsou mnohem nižší než výdaje na jejich léčení. Přes tento nezpochybnitelný údaj je realita mnohdy jiná. Společnost je pod vlivem politicko-ekonomického tlaku farmaceutických firem…. A i přesto, že úroveň medicíny stoupá, zároveň stoupá i počet onemocnění, kterým jsme si zvykli říkat civilizační. Většinou se jedná o nemoci, které si „vyrábíme“ sami a to svým způsobem života. Svědčí o tom hlavně fakt, že se vyskytují u populací žijící  ve „vyspělém západním“ světě.  Moderní medicína dokáže bravurně potlačit příznaky a to velmi účinně, ovšem za cenu polykání chemických sloučenin, o kterých pramálo víme. Místo toho, abychom se zamysleli nad zdravou a pokud možno čerstvou stravou, jíme „mrtvá jídla“ a doplníme si vitamíny a minerály – jak jinak než v pilulce…a usínáme s dobrým pocitem, že jsme pro tělo udělali dobře! Statistiky uvádí, že na vedlejší účinky léků umírá ročně v České republice 4 až 5 tisíc lidí!!  Ovšem tyto tzv. civilizační choroby léky vyléčit nelze L. Je nutné změnit životní styl, pokud se chceme uzdravit. Podstatou wellness je právě vyloučení negativních složek životního stylu a změna životní filozofie. Jeho úspěšné fungování však musí vyvěrat z poznání, že svůj život, zdraví a pohodu máme pevně v rukou a jsme plně zodpovědní za to, jak zdraví či nemocní jsme. Toto poznání je klíčem k wellness. Gerontologové dnes otevřeně tvrdí, že nás příroda „vyrobila“ na 115 – 120 let věku, někteří jdou i dále a tvrdí kolem 200 let věku. Fakt, že se dožíváme poloviny této dosažitelné věkové hranice, je způsoben tím, že svůj život nežijeme tak, jak příroda předpokládala, že budeme. Život nám zkracuje 5 faktorů: životní styl a to ze 40%!, sociálně ekonomické podmínky ze 30%, životní prostředí z 10%, genetický základ z 10%, zdravotní služby z dalších 10%. Dospělý jedinec si sociálně ekonomické podmínky vytváří sám, stejně tak v návaznosti na ně i životní styl. Takže počítáme-li správně, z celých 70%! si svoje zdraví jsme schopni ovlivnit. Hups! To je nečekaně vysoké procento, nemyslíte?? Nebudu se zabývat oněmi zbývajícími 30%, protože ty ovlivnit nelze, ale oněch 70% máme plně ve své režii! Ruku na srdce a pohleďme do svého nitra (není to leckdy lehké), kterými aspekty ovlivňujeme svůj životní styl? Ti, kteří pod pojmem životní styl nevidí jen značkové, luxusní výrobky, auta, oblečení a domy a pojímají jej jako otázku pohybu a správné výživy jsou sice na správné cestě, avšak se zaměřili jen na velmi zúžený pohled. Sem je třeba také zahrnout schopnost čelit stresovým situacím, relaxaci a regeneraci a také schopnost čelit škodlivým návykům. Všechny tyto faktory můžeme ovlivnit tak, aby pracovali v náš prospěch aniž by to vyžadovalo extra vysoké úsilí nebo finanční náklady. I když někdy překonat sebe sama je to nejtěžší! Každopádně systematickým a promyšleným přístupem se dá i to J. Východiskem takového přístupu je silná motivace. Hledejte tedy jakoukoliv motivaci a nesnažte si namluvit, že vám nezdravý životní styl vyhovuje a že kila, která máte navíc vám nevadí nebo se vám či vašemu okolí dokonce líbí. Či výroky: „Jsem na světě jen jednou, tak co bych se omezoval a honil si triko“ apod. vás neposunou nikam dál a pokud jste právě vy tím, kdo se ke svému zdraví staví takto, je pravděpodobně ztráta vašeho času číst tento článek. Pak vám popřeji, abyste si „užívali co nejdéle.“ Nechci nikomu vnucovat možné motivace, to ponechám na každém jedinci samotném, jen si dovolím podsunout jednu – ZDRAVÍ. Myslím, že každý by chtěl být zdravý a chtěl se dožít ve zdraví vysokého věku. Tuto motivaci lze považovat za obecnou, vždyť si přejeme „hodně zdraví“, připíjíme si  „na zdraví“ ale Matka Příroda nám dala zdraví jen JEDNO! A bohužel je stále velmi malé procento lidí, kteří jsou pro svoje zdraví, kromě přání, aby bylo pevné, ochotni něco pravidelně dělat. Všem jsou známé důvody, proč zrovna já nemám potřebu pro sebe cokoliv dělat, či v jiném případě bych snad i chtěl, ale času se mi nedostává. Pokud tuto potřebu v sobě nenacházím právě teď, pak je klidně dost možné, že za rok či let několik může být pozdě. Každopádně, čím dřív začneme, tím lepší pozici na startu budeme mít a přechod na životní styl wellness bude mnohem jednodušší. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *